W związku z realizacją projektu „Rozwój przedsiębiorstwa poprzez stworzenie nowego obiektu przystosowanego do wytwarzania pomp ciepła” przystąpiliśmy do wyłonienia generalnego wykonawcy usług budowlanych.  Zakres prac obejmuje wybudowanie budynku z przeznaczeniem pod działalność usługową z zakresu automatyki budynkowej, z instalacjami wewnętrznymi (elektryczną, teletechniczną, wodno – kanalizacyjną, gazu, grzewczymi, wentylacyjno – klimatyzacyjną) i z infrastrukturą techniczną, m.in. instalacją kanalizacji opadowej ze zbiornikiem na wody opadowe oraz komunikacją wewnętrzną  i miejscami postojowymi na dz. nr 1787/3 w miejsc. Skawina.

Szczegółowe informacje zawarto z zapytaniu ofertowym dostępnym poniżej.

„Rozwój przedsiębiorstwa poprzez stworzenie nowego obiektu przystosowanego do wytwarzania pomp ciepła - stworzenie stanowisk kontrolnych w procesie produkcji pompy ciepła.”

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1146347

„Rozwój przedsiębiorstwa poprzez stworzenie nowego obiektu przystosowanego do wytwarzania pomp ciepła - Stworzenie stanowisk produkcyjnych pompy ciepła.”

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1146362