IPID

[PL]

Integracja BACnet
w automatyce pożarowej


 
Protokół komunikacyjny BACnet standaryzuje reguły komunikacyjne i strukturę danych w sieciach automatyki. Ogólnie dostępny szczegółowy opis specyfikacji protokołu BACnet pozwala producentom na swobodne projektowanie urządzeń i ich skuteczne wdrażanie do sprzedaży. Uniezależnienie protokołu komunikacyjnego od sprzętu pozwala na połączenie urządzeń (sterowników, czujników, oprogramowanie wizualizacyjnego)  dowolnych producentów w jedną wspólną sieć.
 
 
Obecnie integracja pomiędzy systemami pożarowymi i automatyką budynkową ogranicza się do wymaganego przepisami minimum tzn. wyłączenia układów wentylacji mechanicznej (centrale wentylacyjne, wentylatory, pompy ciepła etc.) w chwili wystąpienia alarmu pożarowego. Wyłączenie pożarowe układów automatyki budynku najczęściej jest realizowane przez liniowe moduły systemów pożarowych, które elektrycznie wyłączają dany obwód z pominięciem sterownika zarządzającego. W takim przypadku dochodzi do wyłączenia pracy układu technologicznego bez przekazania informacji do układów automatyki budynkowej. Z punktu widzenia bezpieczeństwa pożarowego wszystko zostało wykonane poprawnie i cel został osiągnięty. Jednak w takim przypadku został zachwiany proces technologiczny całego układu i niejednokrotnie może dojść do uszkodzenia urządzeń lub instalacji. Żeby zapobiec takiej sytuacji dokonuje się równocześnie wysterowania obwodów elektrycznych i przekazania informacji o pożarze do układów automatyki. W większości przypadków jest to możliwe przez połączenie bezpotencjałowe wyjść w modułach liniowych central pożarowych z wejściami w sterownikach automatyki budynkowej.  Taka metoda integracji pomiędzy systemami jest akceptowalna w przypadku małej ilości urządzeń, jednak w przypadku monitoringu klap odcinających w dużych obiektach, sytuacja się znacznie komplikuje.
Ważna rola klapy odcinającej, jaką odgrywa w układach wentylacji wymaga monitorowania jej stanu nie tylko w układach sygnalizacji pożaru, ale także w układach automatyki budynku. W instalacjach, w których zabudowano kilkaset klap odcinających, ogromne znaczenie ma również możliwość automatycznego uzależniania pracy układów wentylacji od stanu poszczególnych klap. Osiągnięcie interesującego nas poziomu integracji jest możliwe przez stosowania wspólnych standardów komunikacyjnych w urządzeniach pożarowych i urządzeniach automatyki budynkowej.
 
W celu sprostania takim wymaganiom został zaprojektowany sterownik FSG. Projektanci sterownika FSG podeszli do zagadnienia w sposób bardzo praktyczny, nie opracowywali nowych protokołów komunikacyjnych tylko wykorzystali popularne  w automatyce protokoły BACnet, Modbus oraz protokół Belimo MP-BUS do sterowania cyfrowych klap odcinających. Takie rozwiązanie pozwoliło na osiągnięcie wysokiego poziom integracji z urządzeniami automatyki budynkowej oraz wyeliminowanie dodatkowych elementów pośredniczących.
Topologia sieci systemu FSG łączy w sobie cechy  systemów pożarowych  i układów automatyki budynkowej. Komunikacja pomiędzy sterownikami FSG opiera się na protokole BACnet Ring, gdzie w jednej sieci mogą pracować 32 sterownik FSG połączone w pętli. Podobnie, jak to ma miejsce w układach automatyki budynkowej wszystkie sterowniki są równorzędne i na każdym znajduje się program dotyczący samodzielnej pracy danego sterownika. Informacja o pożarze oraz miejscu jego powstania jest wprowadzana na wejścia parametryczne dowolnego sterownika, dalej w sieci informacja jest rozgłaszana do wszystkich sterowników, które następnie wykonują programy zgodne ze scenariuszem pożarowym. Dodatkowo jeden sterownik w sieci jest wyposażony w moduł Ethernet i pełni rolę routera BACnet IP do układów automatyki budynkowej i programów wizualizacyjnych BMS.  Stany poszczególnych wejść parametrycznych i wyjść przekaźnikowych oraz informację z cyfrowych siłowników klap odcinającej są widziane w sieci BACnet jako odpowiednie obiekty. Takie rozwiązanie pozwala w prosty sposób wizualizować w systemach BMS stan poszczególnych urządzeń oraz uzależniać programowo sterowniki automatyki budynkowej od systemów sterowania pożarowego.
 

Analizując możliwości integracyjne sterownika FSG nie sposób nie wspomnieć o porcie komunikacyjnych RS-485, na którym została zaimplementowana obsługa protokołu Modbus. W założeniach producenta port służy do sygnalizacji pracy urządzeń automatyki pożarowej i budynkowej, które posiadają komunikacje RS-485. Przykładem takiej integracji jest sterowanie pożarowe i monitorowanie przetwornic częstotliwościowych zasilających wentylatory oddymiające, które muszą pracować w trybie pożarowym ze zmienną prędkością. Sterowanie odbywa się przez funkcję potencjometru cyfrowego realizowaną na wyjściach przekaźnikowych sterownika, natomiast monitorowanie stanu pracy falownika odbywa się po protokole Modbus

Wykorzystanie w jednym urządzeniu możliwości sterowania urządzeń pożarowych, komunikacji cyfrowej MP-BUS obsługi protokołu Modbus i komunikacji BACnet daje nieograniczone możliwości integracji systemów pożarowych i układów automatyki budynkowej.

Biurowiec IPID

W związku z realizacją projektu „Rozwój przedsiębiorstwa poprzez stworzenie nowego obiektu przystosowanego do wytwarzania pomp ciepła” przystąpiliśmy do wyłonienia generalnego wykonawcy usług budowlanych.

Czytaj więcej

Securex 2014

Z przyjemnością informujemy, że dzieki uprzejmości naszego partnera firmy DRAFTEL będziemy mieli możliwość zaprezentowania naszych produktów  na międzynarodowych targach zabezpieczeń Securex, które odbędą się 8-11 kwietnia 2014 w Poznaniu. Zapraszamy do odwiedzenia stoiska firmy DRAFTEL (pawilon 8, stoisko 5)

Czytaj więcej

Integracja automatyki pożarowej i budynkowej.

W grudniowym numerze Ochrona Mienia i Informacji ukazał się artykuł naszego partnera handlowego firmy Draftel, na temat integracji automatyki pożarowej i automatyki budynkowej z wykorzystaniem sterownika FSG. Zapraszamy do lektury.
Czytaj więcej